Network Followers

Share this Post

Email Subscription

അമ്മ മനസ്സ്.

മെയ്‌ 9 "അമ്മമാരുടെ ദിനം"  കണ്ടു കാണുമെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പറയുന്ന കഥ ഒന്ന് കൂടി മനസ്സിരുത്തി  ശ്രദ്ധിക്കൂ..

                     മറ്റൊന്ന് ..അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായതും ..
എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍